Vlastnosti

Stříkané polyuretanové pěny jsou nejúčinnější tepelné izolace a zároveň mají i výborné akustické vlastnosti. Mezi nejdůležitější vlastnosti, kterými se hodnotí tepelné izolace jsou součinitel tepelné vodivosti (ʎ), tepelný odpor (R) a součinitel difúzního odporu (µ).

Tepelný odpor R

Udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu, tím pomaleji jim prochází teplo, a tím vyšší je účinnost izolace.

Součinitel tepelné vodivosti ʎ

Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří materiálem. Čím je tento součinitel nižší, tím je nižší rychlost, kterou teplo prostupuje materiálem, a tím je vyšší účinnost izolace.

Součinitel difúzního odporu µ

Schopnost materiálu propouštět vodní páry difúzí. Čím menší je hodnota difúzního odporu, tím lépe materiál „dýchá“ a umožňuje vodní páře a plynům pohyb materiálem. Udává kolikrát je součinitel difůze vodních par vzduchu větší, než součinitel difúze vodních par v daném materiálu.

Porovnání hodnot Tepelného odporu (R) různých materiálů

img

Nezávazná Kalkulace

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Účelem vyplnění a odeslání této kalkulace je zrychlení a zjednodušení komunikace s Vámi.

Společnost ATS Group chrání poskytnuté osobní údaje v souladu s předpisy ČR a EU (GDPR).

Ochrana osobních údajů
Přístupem na tyto stránky, jejich používáním a/nebo poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem vyřízení Vaší objednávky, dotazu či jiné služby poskytované na těchto webových stránkách. Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání. Provozovatel webových stránek jedná zcela v souladu s právními předpisy a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci poskytovaných služeb nebo v případech, kdy to provozovateli bude ukládat nebo umožňovat zákon.

Vaše osobní údaje v žádném případě provozovatel neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednávky, dotazu či jiné služby a slouží také pro vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému vyúčtování Vaší objednávky. Pokud využijete své právo a písemně vyjádříte svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů, v takovém případě provozovatel webových stránek tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Kontaktní údaje

  • Technické oddělení:
  • 724 247 699
  • podesva@ats-izolace.cz
  • Obchodní oddělení:
  • 775 530 063
  • obchod@ats-izolace.cz
  • Sledujte nás